Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 GuangDong Quality Testing CTC Certification Co.,Ltd Helmet testing machine, pv module testing machine, leather footwear testing machine,luggage testing machine, sports equipment, metal and rubber testing machine's sell & service 2015-04-29 ~ 2021-04-19 Đã xác minh
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Dynamic Mechanical Load Tester for solar panel ZL 2017 2 1026240.4 Dynamic Mechanical Load Tester for solar panel UTILITY_MODEL 2017-08-16 ~ Đã xác minh
Hail Impact Tester for solar panel ZL201210005703.4 Hail Impact Tester for solar panel UTILITY_MODEL 2014-03-05 ~

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này